komplexné
riešenia
do budúcnosti

[virtuálna konštrukčná kancelária]

[NAŠE služby]

konštrukčné riešenia

Návrh a vizualizácia

/ Robotické bunky
/ Jednoúčelové zariadenia
/ Časti výrobných liniek
/ Montážne prípravky

PRIEMYSELNÉ SYSTÉMY

Programovanie a správa

/ PLC/HMI
/ SCADA/MES
/ IIoT
/ 2D a 3D strojové videnie